โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 085-3862512
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน

 

รูปพานทองรองรับราชสาส์น

สีประจำโรงเรียน          : เขียว – ขาว
                                    สีเขียว     หมายถึง   ความเจริญรุ่งเรือง
                                    สีขาว      หมายถึง  ความบริสุทธิ์
          อักษรย่อ                      :   ร.ส.
          พระประจำโรงเรียน        :   พระพุทธพิทักษ์ราชสาส์น
          คติธรรมของโรงเรียน     :   ปัญญ   นรานํ   รัตนํ    ( ปัญญาเป็นดวงแก้วของคนดี )
          คำขวัญประจำโรงเรียน   :   เรียนดี  มีจรรยา  พัฒนา  กีฬาเด่น  เป็นโรงเรียนของชุมชน
          ปรัชญาของโรงเรียน      :   นักเรียนเป็นหัวใจในการพัฒนาโรงเรียน
          เพลงประจำสถาบัน        :   มาร์ชราชสาส์นวิทยา
          ดอกไม้ประจำโรงเรียน    :   ดอกแก้ว
          ต้นไม้ประจำโรงเรียน      :   ต้นประดู่
          ผู้ก่อตั้งโรงเรียน             :   นายเหลียง   โอสถานนท์