โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 085-3862512
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

มาร์ชราชสาส์นวิทยา

เนื้อร้อง  นายอำนาจ  ภักดีเสน่หา

$ นามราชสาส์นวิทยา                 สถานบันการศึกษาเกียรติเกริกไกร

เขียว-ขาวงาม คู่นามล้ำอำไพ                    สร้างความรู้ คู่วินัย ใฝ่ศึกษา

            เราลูกราชสาส์น                          สมัครสมานสามัคคีพร้อมหน้า

เทิดถิ่นฐาน ราชสาส์นมั่งคงมา                  ร.ส. งามเคียงหล้า  คู่ฟ้าไทย

            รูปพานทองรองรับสาส์นคือตรา     เอกลักษณ์ ล้ำค่า หลอมดวงใจ

เขียว – ขาวคง เลืองรงค์ สีธงชัย                เลือดเขียว – ขาว เข้มเกินใครในปฐพี

            เราลูกราชสาส์น                          สมัครสมานพร้อมเพียงน้องพี่

ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมไมตรี                          พร้อมยอมพลี เพื่อศักดิ์ศรี ร.ส. เรา $

( ซ้ำ $ )
 

กลิ่นแก้ว


    รวยรินกลิ่นแก้วแผ่วโพ้ยโชยมา               ชื่นในอุราหอมดอกแก้วพารำพึง

เผลอครวญหวนคร่ำถึงคราครั้งหนึ่ง                       ถึงคืนวันซึ่งผูกพันตราตรึง ซึ่งอยู่ในฤทัย

            ราตรีแจ่มจันทร์สวรรค์ริมธาร             ดอกแก้วเริ่มบานหอมกรุ่นดวงมาลย์ปานใด

หอมยังแพ้นวลหอมแก้วขวัญใจ                    หอมแก้วครั้งใดหอมแก้วฤทัย เฝ้าโถมไล้ชีวิน

            & ยังเคยพร่ำเพ้อเสมอเลยว่า                   แก้วคือมณีมีค่า ค้นได้มาจากดิน

โอ้จากมาไกลไฉนลืมสิ้น                           แก้วคงน้ำตาร่วงรินเป็นเพชรดินรอพี่

            รวยรินกลิ่มแก้วใช่แล้วแก้วเตือน                ให้ไปเยี่ยเยือนเหมือนผึ้งไม่เลือนมาลี

ขวัญเอยขวัญใจขอให้ผันดี                                   เพราะพี่ทวีรักแก้วมณี โอ้พรุ่งนี้เจอกัน &