โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
ภาพกิจกรรม
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันปิยะมหาราช
ผอ.วิโรจน์  จำปาทอง นำคณะครู ร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันปิยะมหาราช ในวันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม  2560  ณ  หอประชุมอำเภอราชสาส์น ซึ่งร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ของอำเภอราชสาส์น 
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2560,10:39   อ่าน 186 ครั้ง