โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ( Classroom Meeting ) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ( Classroom Meetihg ) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน  2560  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมีท่าน สจ.ดำรัส  พุทธรักษา เป็นประธานในพิธี

โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2560,07:22   อ่าน 378 ครั้ง