โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
ภาพกิจกรรม
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2560
ผอ.วิโรจน์  จำปาทอง นำคณะครูและลูกสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จัดพิฑีราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ  ในวันพฤหัสกดีที่ 23 พฤศจิกายน  2560
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2560,11:59   อ่าน 206 ครั้ง