โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
ภาพกิจกรรม
วันครู 2561


ผอ.วิโรจน์  จำปาทอง  นำคณะครู เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2561  ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน  โดยมีท่าน สจ.ดำรัส  พุทธรักษา  เป็นประธานในพิธี

โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2561,09:23   อ่าน 235 ครั้ง