โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
ภาพกิจกรรม
เปิดบ้านวิชาการ "Open house" 2017
กลุ่มบริหารวิชาการ  จัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ  "Open  House" 2017  ของโรงเรียนราชสาส์นวิทยา ขั้นในวันพุธ ที่ 17 มกราคม  2561  โดยมีท่าน สจ.ดำรัส  พุทธรักษา  เป็นประธานในการเปิดงาน
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2561,10:50   อ่าน 385 ครั้ง