โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
ภาพกิจกรรม
จังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผอ.วิโรจน์  จำปาทอง นำนักเรียนเข้าร่วม จังหวัดเคลื่อนที่  ณ  วัดจรเข้ตาย  อำเภอราชสาส์น  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ในวันพฤหัสบดี ที่ 18  มกราคม 2561
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2561,11:48   อ่าน 169 ครั้ง