โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
ภาพกิจกรรม
วันสถาปนาโรงเรียนราชสาส์นวิทยา 2561
ผอ.วิโรจน์  จำปาทอง ร่วมกับคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนราชสาส์นวิทยา จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนราชสาส์นวิทยา  ในวันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์  2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ของโรงเรียน และได้รับบริจาครถตู้  จากท่าน ผอ.สมเกียรติ  ภู่เจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงธรรม  จังหวัดสมุทรปราการ
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2561,10:05   อ่าน 212 ครั้ง