โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ในวันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์  2561  ณ ห้องโสตทัศนศึกษาของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2561,07:31   อ่าน 489 ครั้ง