โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เจ้าพระยา - บางปะกง ครั้งที่ 5 "ปิดกล่องชอล์กเกมส์"
ผอ.วิโรจน์  จำปาทอง นำคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เจ้าพระยา - บางปะกง ครั้งที่ 5 "ปิดกล่องชอล์กเกมส์"   ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม  2561  ณ สนามกีฬา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2561,07:44   อ่าน 393 ครั้ง