โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
ภาพกิจกรรม
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2562
ผอ.วิโรจน์  จำปาทอง นำคณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ลานเอนกประสงค์ อำเภอราชสาส์น  โดยมีท่านนายอำเภอราชสาส์นเป็นประธาน
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2562,07:27   อ่าน 146 ครั้ง