โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
ภาพกิจกรรม
วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู่ภาษาไทย  โรงเรียนราชสาส์นวิทยา  จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดี ที่ 27  มิถุนายน  2562  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษาของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2562,11:34   อ่าน 175 ครั้ง