โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ English Camp เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ EEC


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  โรงเรียนราชสาส์นวิทยา จัด English Camp เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ EEC  โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบางคล้าพิทยาคม และโรงเรียนเบญฯ 5 เข้าร่วมการอบรม  ในวันอังคารที่ 3 กันยายน  2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โดยมีท่าน  สจ.ดำรัส  พุทธรักษา  เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม

โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2562,09:35   อ่าน 20 ครั้ง