โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปอาหารกับงานอาชีพ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ โรงเรียนราชสาส์นวิทยา จัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปอาหารและงานอาชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน  2562   ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา 
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2562,09:42   อ่าน 285 ครั้ง