โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ( Classroom Meeting ) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนราชสาส์นวิทยาจัดประชุมผู้ปกครอง (Classroom Meeting ) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมีท่าน  สจ.ดำรัส  พุทธรักษา เป็นประธาน โดยมีการมอบรถกระบะ   NISSAN ให้กับทางโรงเรียนจากชมรมศิษย์เก่า  และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2562,14:54   อ่าน 90 ครั้ง