โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 063-9634979
ภาพกิจกรรม
เปิดบ้านวิชาการ "Open house" 2019
กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนราชสาส์นวิทยา  จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  "Open House 2019"  ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภมพันธ์ 2563  โดยมีท่าน สจ.ดำรัส  พุทธรักษา เป็นประธาเปิดงาน
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2563,09:35   อ่าน 104 ครั้ง