โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 063-9634979
ภาพกิจกรรม
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานอาชีพ ด้านภาษา และ คอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( EEC ) ประจำปีการศึกษา 2563
กลุ่มการงานอาชีพ ร่วมกับกลุ่มภาษาต่างประเทศ และกลุ่มวิทยาศาสตร์  จัดกิจกรรม 3 กิจกรรม เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคระวันออก (EEC ) ในวันที่ 13 14 สิงหาคม 2563
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2563,12:05   อ่าน 105 ครั้ง