โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 063-9634979
ภาพกิจกรรม
อบรมการพัฒนาทักษะการโค้คดิ้ง เพื่อรองรับเขตพิเศษภาคตะวันออก
อบรมการพัฒนาทักษะการโค้คดิ้ง เพื่อรองรับเขตพิเศษภาคตะวันออก  วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ 2563 (คลิกรูป ไอคอนเฟสบุ๊ค เพื่อดูรูป


โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2563,14:27   อ่าน 14 ครั้ง