โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 063-9634979
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2563
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2563,10:12   อ่าน 345 ครั้ง