โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 085-3862512
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "เปิดบ้านราชสาส์น" ประจำปีการศึกษา 2563
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนราชสาส์นวิทยา จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  ประจำปีการศึกษา 2563  ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน  2564
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2564,08:12   อ่าน 474 ครั้ง