โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 085-3862512
ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563
กลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน  โรงเรียนราชสาส์นวิทยา  จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม. 6  ในวันพฤหัสบดี ที่ 1  เมษายน  2563   ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา 
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2564,08:17   อ่าน 985 ครั้ง