โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 085-3862512
ภาพกิจกรรม
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,11:12   อ่าน 11 ครั้ง