โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 063-9634979
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 64
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 64
นักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ เมนูสื่อการสอนออนไลน์
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 63
นโยบายจากสำนักงานเขต สพม.6
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 63