โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 16) 23 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนราชสาส์นวิทยา (อ่าน 26) 05 มี.ค. 63