โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 085-3862512
ข่าวประชาสัมพันธ์
14 พ.ค. 66 ไปใช้สิทธิกันครับ
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2566,12:54   อ่าน 49 ครั้ง