โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา  2561  ในวันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม  2561
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2561,08:49   อ่าน 7 ครั้ง