โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ผอ.กิตติศักดิ์  ชาญอักษร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตรวจเยื่ยมโรงเรียนราชสาส์นวิทยา  ในวันจันทร์ ที่ 27  พฤษภาคม  2562  เวลา  15.00 - 15.30 น.
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2562,06:48   อ่าน 67 ครั้ง