โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนราชสาส์นวิทยา

โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม. 4  ระหว่างวันที่ 21 - 25 มีนาคม  2563 ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

ม.4 หลักสูตร

- วิทย์ - คณิต

- ทวิศึกษา ( ปวช. สาขา การตลาด , คอมพิวเตอร์ , ช่างยนต์ , ช่างไฟฟ้ากำลัง จบแล้วได้ 2 วุฒิ ม.6 และ ปวช. จากอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา และวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา

-อุตสาหกรรมศิลป์

ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว

      ม.1  วันที่ 6 เมษายน 2563

      ม.4  วันที่ 7 เมษายน  2563

เวลา  09.00 - 16.30 น.

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2563,00:00   อ่าน 26 ครั้ง