โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 063-9634979
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2563,14:23   อ่าน 19 ครั้ง