โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 063-9634979
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำคุณครูภาษาไทยคนใหม่

ชื่อ   นางสาวกิตติยา  ไชยชมภู

ชื่อเล่น  คะนิ้ง

อายุ 23 ปี  วัน/เดือน/ปีเกิด   16  กรกฎาคม  2540

เบอร์โทรศัพท์  098-9522667

จบจาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชา ภาษาไทย

ที่อยู่ปัจจุบัน  110/1 ม.2 ต.นางัว  อ.นาหว้า  จ.นครพนม

โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2563,09:26   อ่าน 40 ครั้ง