โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 063-9634979
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
งานอนามัยและโภชนาการ  กลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน  โรงเรียนราชสาส์นวิทยา  ประกาศการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564   
ดาวน์โหลอดใบประมูลได้จากเอกสารดาวน์โหลอด
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2564,00:00   อ่าน 70 ครั้ง