โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 085-3862512
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานศึกษาปลอดภัย
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา ดำเนินการจัดตั้งสถานศึกษาปลอดภัย ( MOE Safety Center )   โดยให้เป็นไปตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา เพื่อให้คำปรึกษา รับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ และแก้ไขปัญหานักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2565,22:14   อ่าน 321 ครั้ง