โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา  2561  ในวันอาทิตย์ ที่ 20 พฤษภาคม  2561  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2561,00:00   อ่าน 29 ครั้ง