โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 085-3862512
ข่าวประชาสัมพันธ์
14 พ.ค. 66 ไปใช้สิทธิกันครับ
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 66
การรับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 66
ประกาศผูชนะการเสนอราคา
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 66
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 66
เอกสารประกวดราคาจ้าง
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 66
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้าง
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 66
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 66
เอกสารประกวดราคาจ้าง
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 66
ประกาศยกเลิกเชิญชวนสอบราคาจ้าง
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 66
ประกาศสอบราคา
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 66
ผลการรับรอง สมศ.
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65
ประกาศสถานศึกษาปลอดสารเสพติด
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 65
สถานศึกษาปลอดภัย
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน 2565
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 65
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสโรงเรียน
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 64
เชิญชวนนักเรียนร่วมตอบคำถามสารานุกรมไทย 2564
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 64
แจ้งผู้ปกครอง เรื่องการฉีดวัคซีนนักเรียน
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 64
แจ้งผลการเรียนที่คาดว่าจะติด
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 64
ใบงาน และใบความรู้ในการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 64
แจ้งการเลื่อนเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 64