โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 085-3862512
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการรับรอง สมศ.
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65
ประกาศสถานศึกษาปลอดสารเสพติด
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 65
สถานศึกษาปลอดภัย
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน 2565
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 65
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสโรงเรียน
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 64
เชิญชวนนักเรียนร่วมตอบคำถามสารานุกรมไทย 2564
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 64
แจ้งผู้ปกครอง เรื่องการฉีดวัคซีนนักเรียน
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 64
แจ้งผลการเรียนที่คาดว่าจะติด
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 64
ใบงาน และใบความรู้ในการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 64
แจ้งการเลื่อนเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 64
แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 64
แจ้งการรายงานตัวนักเรียน และประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
แจ้งการรายงานตัวนักเรียน ม.1 , ม.4 และการเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 64
ผลการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 64
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 64
นักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ เมนูสื่อการสอนออนไลน์
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 63
นโยบายจากสำนักงานเขต สพม.6
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 63