โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 7) 17 เม.ย. 61
นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560 สร้าง Coverway ให้โรงเรียน (อ่าน 179) 22 พ.ย. 60