โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ปก logbook rote
ชื่ออาจารย์ : นายวิโรจน์ ฟักสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2562,12:44  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปก 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด rote
ชื่ออาจารย์ : นายวิโรจน์ ฟักสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2562,12:43  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกษตรชีวภาพ
ชื่ออาจารย์ : นายวิโรจน์ ฟักสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,12:38  อ่าน 92 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการปฏิบัติงาน ( SAR ) 2560
ชื่ออาจารย์ : นายวิโรจน์ ฟักสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,11:32  อ่าน 174 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายวิโรจน์ ฟักสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2560,11:25  อ่าน 680 ครั้ง
รายละเอียด..