โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 063-9634979
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลบันทึกความดี
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีฐปนนท ยิ่งชนะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2563,11:31  อ่าน 134 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลสถานศึกษาที่เป็นเลิศในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีฐปนนท ยิ่งชนะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2563,11:30  อ่าน 102 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีฐปนนท ยิ่งชนะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2563,11:28  อ่าน 101 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีฐปนนท ยิ่งชนะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2563,11:27  อ่าน 98 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีฐปนนท ยิ่งชนะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2563,11:26  อ่าน 121 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สรุปงานสอน
ชื่ออาจารย์ : นายวิโรจน์ ฟักสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2563,12:37  อ่าน 206 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สรุปงานที่หรึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายวิโรจน์ ฟักสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2563,12:36  อ่าน 191 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
ชื่ออาจารย์ : นายวิโรจน์ ฟักสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2563,08:56  อ่าน 200 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการปฏิบัติงาน ( SAR ) 2562
ชื่ออาจารย์ : นายวิโรจน์ ฟักสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2563,08:54  อ่าน 185 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปก logbook rote
ชื่ออาจารย์ : นายวิโรจน์ ฟักสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2562,12:44  อ่าน 234 ครั้ง
รายละเอียด..