โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 089-5438592
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ปก วPA อ.วิโรจน์ 2565
ชื่ออาจารย์ : นายวิโรจน์ ฟักสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2565,13:40  อ่าน 1820 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วPA อ.วิโรจน์ 2565
ชื่ออาจารย์ : นายวิโรจน์ ฟักสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2565,13:39  อ่าน 1783 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สรุปงานสอน
ชื่ออาจารย์ : นายวิโรจน์ ฟักสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2563,12:37  อ่าน 353 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สรุปงานที่หรึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายวิโรจน์ ฟักสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2563,12:36  อ่าน 355 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
ชื่ออาจารย์ : นายวิโรจน์ ฟักสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2563,08:56  อ่าน 359 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการปฏิบัติงาน ( SAR ) 2562
ชื่ออาจารย์ : นายวิโรจน์ ฟักสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2563,08:54  อ่าน 318 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปก logbook rote
ชื่ออาจารย์ : นายวิโรจน์ ฟักสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2562,12:44  อ่าน 393 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปก 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด rote
ชื่ออาจารย์ : นายวิโรจน์ ฟักสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2562,12:43  อ่าน 482 ครั้ง
รายละเอียด..