โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 063-9634979
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีฐปนนท ยิ่งชนะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 063-9634979
อีเมล์ : thapanon369@gmail.com
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2563,11:28  อ่าน 39 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
รายละเอียดผลงาน
จากศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2563,11:28   อ่าน 39 ครั้ง